„ZÍSKEJTE 5 % ZPÁTKY Z PLATEB LADY KARTOU“

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

1. ORGANIZÁTOR AKCE

1.1. Organizátorem akce (dále jen „Akce“) je společnost Komerční banka, a. s., IČ: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Pořadatel“ nebo „KB“).

2. DOBA KONÁNÍ AKCE

2.1. Akce probíhá v termínu od 26. října 2015 (00:00 h) do 30. listopadu 2015 (23:59 h) na území České republiky.

3. ZAPOJENÍ DO AKCE

3.1. Akce se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky Akce (dále jen „Účastník“).

3.2. Účastník se do Akce zapojí tak, že v období konání Akce splní následující podmínky:

3.2.1. Uzavře smlouvu na novou kreditní Lady kartu od Komerční banky, přičemž bude majitelem této Lady karty i v době vyhodnocování výsledků Akce.

3.2.2. Lady kartu bude aktivně používat, tzn. platit u obchodníků, včetně internetových.

3.2.3. Účastník udělí souhlas se zpracováním osobních údajů dle Všeobecných obchodních podmínek KB a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a tento souhlas byl platný v době vyhodnocování Akce.

3.3. Každý Účastník se může zúčastnit Akce pouze s jednou Lady kartou, přičemž musí být jejím majitelem i držitelem zároveň.

4. AKČNÍ NABÍDKA a PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ

4.1. Akční nabídkou je odměna „5 % zpátky z celkové útraty s Lady kartou“ (dále jen „Odměna“) u obchodníků, včetně internetových.

4.2. Max. výše Odměny na Účastníka je 150 Kč za jeden kalendářní měsíc, přičemž tato Odměna mu bude vyplacena max. za 3 kalendářní měsíce od sjednání karty. Celkem teda může Účastník získat max. 450 Kč za trvání akční nabídky.

4.3. Platby kartou se započítávají od 1. 11. 2015 do 31. 1. 2016, tzn. celkem 3 měsíce počínaje listopadem 2015. Rozhodný je termín provedení platby kartou.

4.3. Odměna v bodu 4.1. bude připsaná Účastníkovi, který splňuje všechny pravidla na jeho běžný účet v českých korunách u KB v následujících termínech:

1. vlna: 12/2015 těm, kteří nakoupí v 11/2015

2. vlna: 01/2016 těm, kteří nakoupí v 12/2015

3. vlna: 02/2016 těm, kteří nakoupí v 01/2016

4. vlna: 03/2016 těm, kteří nakoupí v 02/2016

5. OBECNÁ USTANOVENÍ

5.1. Účastí v Akci nevzniká Účastníkovi právní nárok na odměnu. Vymáhání účasti či odměny právní cestou je vyloučeno. Účastník není oprávněn požadovat výměnu odměny za jinou.

5.2. Účastník svou účastní bere na vědomí, že Organizátor jakožto správce bude zpracovávat osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu (např. jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, č. účtu), a to za účelem vyhodnocení Akce a připsání odměny na běžný účet Účastníka, a to po dobu trvání Akce a dále po dobu 3 měsíců od jejího ukončení. Účastník má právo přístupu k údajům, které poskytl, a další práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb.

5.3. Organizátor Akce má právo kdykoliv změnit podmínky Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit.

5.4. Pravidla Akce či případné změny pravidel jsou veřejně přístupná k nahlédnutí na internetových stránkách www.ladykarta.cz.

V Praze dne 26. 10. 2015

Lady karta na Facebooku

Mapa slev v Mobilní bance

App Store - QR code

Mobilní banka pro Váš iPhone.

Google play - QR code

Mobilní banka pro Váš telefon s operačním systémem Android.

Windows Phone - QR code

Mobilní banka pro Váš telefon s operačním systémem Windows Phone 8.